Årsmötet 2018

Årsmötet 2018

Igår onsdag 21 februari hölls klubbens årsmötet. Direkt efter mötet höll den nyvalda styrelsen ett konstituerande möte, därmed är styrelsen uppdaterad och fastställd.

Vi hälsar framförallt de nya ledamöterna välkomna:

– Olle Zimmerman – Vice Ordförande
– Tomas Hansson – Ledamot

Sedan tidigare styrelsemedlemmar:

– Ingemar Svensson – ordförande (omvald)
– Cristian Lintrup – sekreterare (omvald)
– Arne Wallers – kassör
– Olle Bågling – Ledamot
– Daniel Prembäck – Ledamot

Styrelsen och medlemmarna tackar avgående styrelseledamöter för ett gott arbete: Tore André och Tony Fougner

Till valberedningen valdes: Tore André (sammankallande) och Lena Kling Johansson

Som revisorer omvaldes: Anders Engman och Jacqueline Beaulac

Nästa möte tisdagen den 13 mars där huvudnumret är vår gäst Alve Henricson från Eldslandet.com, separat kallelse till medlemmarna skickas ut.

Comments are closed.