Förbundsinformation

Förbundsinformation

Foto Sverige är till stor del organiserad i olika klubbar och förbund. Förbunden representerar klubbarna dels regionalt dels rikstäckande  Vår klubb är medlemmar i två förbundsorganisationer:

1: Riksförbundet Svensk Fotografi (RSF), Sveriges fotoklubbar. RSF är en ideell och opolitisk sammanslutning för lokala förbund, fotoklubbar och enskilda medlemmar i Sverige och är  rikstäckande. RSF målsättning är att verka för fotografins utveckling och att efter bästa förmåga tillvarata medlemmarnas intressen i fotografiska frågor. RSF är fotoklubbarnas riksförbund, ca  160 klubbar anslutna till RSF. Riksfototräffen är RSF tyngsta aktivitet och den sker på årsbasis normalt under maj månad. RSF distribuerar regelbundet information till fotoklubbarna genom RSF Exponera. Gå gärna in på RSF hemsida för att komma åt all information http://www.rsf-fotoklubbar.org/

2: Östra Svealands Fotoklubbar (SVEFO) är en samarbetsförening av fotoklubbar på regional nivå representerad som ett distrikt i Riksföreningen Svensk Fotografi, Sveriges Fotoklubbar. SVEFO har f.n. 12 klubbar anslutna. Föreningen arrangerar BILD-tävlingen på våren och  SVEFO-utställningen  på hösten. Föreningen ordnar  också kurser, utställningar, fotoresor och  klubbledarträffar.
SVEFO-info utkommer 4-5 ggr/år

 

One thought on “Förbundsinformation

Comments are closed.