MÅNADENS TEMA BILD & NÄSTA KLUBBMÖTE 28 MARS

MÅNADENS TEMA BILD & NÄSTA KLUBBMÖTE 28 MARS

Nu startar vi upp månadens tema igen men i ny skepnad:
 

Tema: ORANGE

En (1) bild som tolkar temat mejlas till utstallning@erifk.se
Inlämning: senast den 21 marsInlämnade bilder kommer att publiceras på vår hemsida den 24 mars så att alla som vill delta i bildanalysen på kommande klubbmöte kan förbereda sig genom att gå igenom samtliga bilder.PÅ klubbmötet den 28 mars gör vi en bildanalysövning i grupp.  Bilderna kommer även att finnas utskrivna för grupparbetet.Nästa månads tema (april) tema är: ”godsaker” PROGRAM KLUBBMÖTET 28 MARS (torsdag)

  • Tema 2 fotografer: presentation av två fotografer på 3 – 5 minuter vardera. Cristian & Bengt T presenterar var sin fotograf.
  • Fotoskolan avsnitt 2:  Skärpedjup – Hans Andersson. 
  • Teknikkvarten: Hans Andersson visar hur man ”fokusstackar” med hjälp av Photoshop
  • Fika (olika grupper för bildanalys ordnas)
  • Bildanalys på månadens tema ”orange”. Grupper om högst 4 personer analyserar och presenterar på de inskickade bilderna (klicka på ORANGE)
  • Våga fråga
  • Nästa möte och kalendern 

Tid: 18:00 – 20:30 ca
Datum: 28 mars (torsdag)
Lokal: KÄELL

Comments are closed.