Tävlingar

Tävlingar

Våra tävlingar

Klubben arrangerar normalt nedan ”fasta” klubb tävlingar under ett verksamhetsår:

Klubbmästerskapet (KM): klubbens stora tävling där klubbmästare koras. Normalt tävlar vi på enstaka bilder och kollektion i färg och ”svart/vitt”. Vi har numerat begränsa tävlingen till att vara enbart digital. Vi engagerar alltid extern jury i form av professionell fotograf eller annan fotoklubb. Tävlingsbilderna läggs upp under Gallerier/Tävlingsgallerier. Se KM´s regelverk här
LM Ericsson Klubb Regler KM Rev A

Minimaran: återkommer i maj eller juni varje år och går ut på att deltagarna får ett visst begränsat teman utdelade på plats och en tidsbegränsad fotograferings period (därav mara) med ett begränsat antal bilder. Maran utspelar sig inom ett geografiskt avgränsat område i Stockholm tex Vasa stan, Djurgården, Kungsholmen etc. Även denna tävling är begränsad till enbart digital. Tävlingsbilderna läggs upp under Gallerier/Tävlingsgallerier

Externa tävlingar:
SVEFO anordnar årligen två tävlingar: BILD- n-n (aktuellt årtal) som är en helt digital tävling. Inlämning normalt i februari och redovisning i slutet av mars. SVEFO Utställningen som är en kombination av tävling och utställning. Endast påsiktsbilder. Inlämning oktober och redovisning i november. Se SVEFO:s hemsida mer exakt information.

RIFO (Riksfotoutställningen) som är RSF:s årliga tävling i kombination med utställning och årsstämma. På årsbasis i maj. Se RSF hemsida för mer exakt information.

Kommentera