Browsed by
Kategori: Klubbinformation

Inlägg som är ERIFK interna

AKTUELL KLUBB INFO maa COVID-19

AKTUELL KLUBB INFO maa COVID-19

Så här ser klubbens planering ut efter det vanliga sommaruppehållet.

Beroende på Covid-19 situationen och myndigheternas rekommendationer anpassar vi verksamheten därefter:

 • Styrelsen håller sina styrelsemöten som vanligt men digitalt
 • Klubbmöten kommer att hållas digitalt med sedvanliga program – styrelsen kommer att testa och utvärdera ett ”digitalt klubbmöte” i början på augusti. Presentationer och bildanalyser, etc. kommer att kunna genomföras på ett tillfredställande sätt tror vi
 • Utflykter i det fria kommer att arrangeras, tex planeras en höstutflykt ute på Värmdö för att fotografera höstfärger
 • Årets minimaraton kommer att bedömas genom att klubbens medlemmar röstar fram vinnarna i respektive klass. Information och röstsedel kommer att mejlas till medlemmarna i augusti. Bilderna är tillgängliga på hemsidan
 • Vi kommer att göra nya försök att ställa ut bilder i Ericssons lokaler i höst – mer om detta längre fram
 • Så fort situationen tillåter så återgår vi till fysiska möten men i skrivande stund så vet ingen när detta kan ske

Styrelsen önskar alla medlemmar en skön sommar!

KLUBBAKTUELLT MAJ MÅNAD under rådande Covid19 situation

KLUBBAKTUELLT MAJ MÅNAD under rådande Covid19 situation

Hej allesammans! Vi hoppas att all våra medlemmar mår bra! Pga. av det fortsatta läget med pågående COVID 19 epidemi och gällande rekommendationer från folkhälsomyndigheten så ser klubbens planering f.n. ut enligt följande:

 • Klubbmötet planerat till den 26 maj ställs in – vi anser att det inte är lämpligt att samla våra medlemmar i en sluten lokal
 • Klubbens mini-maraton kommer att genomföras enligt plan den 14 maj – en separat kallelse kommer strax med komplett information där vi vill ha anmälan från de som deltar
 • Temabilder för bildanalys ska fortsatt skickas in vi kommer att ta upp analyserna för respektive tema när vi kan samlas igen. Kommande tema är ANSIKTSLÖST PORTRÄTT med inlämning 29 maj (förlängd tid) (till utstallning@erifk.se)
 • Nästa klubbmöte planeras till augusti månad. Vi återkommer med datum och program längre fram.

Styrelsen genomför fortsatt sina planerade styrelsemöten via web konferenser och uppdaterar sig på läget vilket kan leda till att ovan planering kan komma att ändras om nödvändigt. Om ni är fotoaktiva – lägg gärna inlägg på vår Facebooksida! https://www.facebook.com/groups/264596830392750/

Med vänlig hälsning – styrelsen

Välkomna till klubbens marsmöte torsdag 12 mars med fikastart kl. 17:00

Välkomna till klubbens marsmöte torsdag 12 mars med fikastart kl. 17:00

OBS ! ! ! Kvällens klubbmöte är inställt pga att E/// stänger ned vissa kontorshus och anställda rekommenderas att arbeta hemifrån.
Vi återkommer med information om klubbmötet(en längre fram.

Välkomna till fotoklubbens marsmöte!

Datum: 12 mars
Tid: 17:00 start med fika
17:30 – 20:00 ca klubbmöte
Lokal: Kaell – Blåfjällsgatan 4

PROGRAM

 • 3 bilder – en presentation av favoritbilder
 • Månadens bildanalys på tema BROAR: OBS inlämning senast 6 mars till utstallning@erifk.se
 • Tennisbilder – Patrik Bengtsson
 • Thomas Ek visar fågelbilder från en fotoresa till Norge
 • Bildbehandling av en utvald bild från förra månadens tema PAR i Lightroom
 • Våga fråga
 • Klubbinformation

Välkomna hälsar styrelsen

Klubbmästerskapet 2019 avgjort

Klubbmästerskapet 2019 avgjort

Enskede Fotoklubb var jury för KM 2019. Juryn representerad av Peter Helljesten och Peter Hägglund redovisade resultatet på plats. Peter Hägglund visade även ett fint bildspel från Paris – Pere Lachaise kyrkogård.

RESULTAT:

Bästa enstaka färgbild:  Olle Zimmerman

 

Bästa enstaka monkroma bild: Anders Engstrand

 

 

 

 

 

 

Bästa kollektion: Hans Gustafsson

 

 

 

 

 

Bäste fotograf: Hans Gustafsson

Juryns redovisning

EFK Jury_LME 2020-01

Sammanfattning:

Deltagande fotografer: 12
Totalt antal bilder: 103
Färg: 36
Monokrom: 29
Kollektioner: 9

Samtliga bilder kommer att presenteras under Gallerier / KM 2019

Stort grattis till vinnarna: Hans, Olle och Anders!

 

Välkomna till årets första klubbmöte den 6 februari kl. 17:00

Välkomna till årets första klubbmöte den 6 februari kl. 17:00

Välkomna till årets första klubbmöte ……… och årsmöte (kallelse har tidigare distribuerats)

OBS: bilder till månadens tema PAR skall mejlas till utstallning@erifk.se senast den 31 januari. Se inlägget nedan för teman 2020

MÖTET:
Datum: 6 februari
Plats: KAELL
Tid: OBS start kl. 17:00 – 17:30 då vi startar upp med fika 

PROGRAM:

Årsmöte 17:30 (max 30 minuter) 

Från 18:00 ordinarie klubbmöte

Redovisning av KM 2019 – Enskede FK jury

Peter Hägglund – Enskede FK visar ett bildspel

Bildanalys – på månadens tema ”PAR”

Hans Gustafsson visar bilder från Vancouver Island

Våga fråga

Klubbinformation

Månadensbild 2020

Månadensbild 2020

I År 2020 kommer vi att ha dessa teman för månadens bild

På klubbmötet kommer bilderna att analyseras och i ett par fall så kommer någon bild att även bild behandlas på mötet i samarbetet med program punkten “Titta och Lära” med olika bildbehandlings program (t.ex. Lightroom eller ON1).

Regler:
Bilden skickas till utsallning@erifk.se senast sista inlämningsdagen kl. 23:59
Bildfilen skall vara max 2 MB

Årets teman är följande :

Februari        PAR                                                    Sista inlämningsdag 31 January 23:59
Mars              BROAR                                              Sista inlämningsdag 6 Mars 23:59
April              RUSTIK                                             Sista inlämningsdag 8 April 23:59
Maj                ANSIKTSLÖST PORTRÄTT     Sista inlämningsdag 29 April 23:59
September   BILFÄRD                                          Sista inlämningsdag 11 November 23:59
Oktober        HÖGAR                                             Sista inlämningsdag 12 Oktober 23:59
November    BLÖTT                                               Sista inlämningsdag 6 November 23:59
December     NÄRBILD                                        Sista inlämningsdag 4 December 23:59

/EriFK Styrelse

KALLELSE TILL ÅRSMÖTET – TORSDAG 6 FEBRUARI 2020

KALLELSE TILL ÅRSMÖTET – TORSDAG 6 FEBRUARI 2020

I år är datum för årsmötet satt till TORSDAG 6 februari 2020

OBS att vi startar upp med fika kl. 17:00 – nytt för i år!

Årsmötet: 17:30 – 18:00 ca …… sedan följer ett ordinarie klubbmöte – separat kallelse med program kommer.

Lokal: KAELL

Mötesordning för årsmöte:

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande.
 3. Val av sekreterare för mötet.
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 5. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 6. Fastställande av dagordning.
 7. Godkännande av protokoll från föregående medlemsmöte (årsmöte).
 8. Styrelsens och revisorernas berättelse.
 9. Fråga om ansvarsfrihet.
 10. Beslut om budget och avgifter.
 11. Val av styrelse
 12. Val av två revisorer.
 13. Val av valberedning.
 14. Behandling av inlämnade motioner och övriga i kallelsen upptagna ärenden.
 15. Övriga frågor.
 16. Mötets avslutande.

Motioner till årsmötet skall vara inlämnade före januari månads utgång.

KLUBBMÖTEN OCH TEMAN 2020

KLUBBMÖTEN OCH TEMAN 2020

Nedan återfinner ni datum för klubbmöten och teman för månadens bild.

TORSDAG 6 FEBRUARI  KLUBBMÖTE & ÅRSMÖTE – TEMA PAR

TORSDAG 12 MARS KLUBBMÖTE – TEMA BROAR

TORSDAG 6 APRIL KLUBBMÖTE – TEMA RUSTIK

ONSDAG 6 MAJ KLUBBMÖTE – TEMA ANSIKTSLÖST PORTRÄTT

TORSDAG 14 MAJ MINIMARATON TÄVLING

TISDAG 15 SEPTEMBER KLUBBMÖTE – TEMA BILFÄRD

TORSDAG 15 OKTOBER KLUBBMÖTE . TEMA HÖGAR

TISDAG 10 NOVEMBER KLUBBMÖTE – TEMA BLÖTT

TISDAG 8 DECEMBER KLUBBMÖTE – NÄRBILD

Enskilda kallelser till klubbmöten med program etc. skickas ut som vanligt

 

Nästa klubbmöte måndag 2 december 18:00

Nästa klubbmöte måndag 2 december 18:00

Missa inte nästa klubbmöte då vi har Expressens förre bildchef på besök.

Inlämning av bild på månadens tema HATTAR senast 25 november till utstallning@erifk.se

Program

 • Per Kagrell – 43 år på Expressen som fotograf och bildchef
 • Fikapaus
 • 2 Fotografer på 5 – 10 minuter
 • Månadens bildanalys på temat HATTAR
 • Våga visa ……. bilder
 • Våga fråga …… vilken fråga som helst
 • Klubbinfo

Lokal: KAELL
Tid: 18:00 – 21:00 ca
Datum: måndag 2 december

Nästa klubbmöte torsdag 14 november kl. 18:00

Nästa klubbmöte torsdag 14 november kl. 18:00

Glöm inte att lämna in månadens temabild på temat DÖRRAR. Sista datum för inlämning är fredag 8 november till utstallning@erifk.se

Program för klubbens oktobermöte:

 • Fotografen Ola Billmont gästar oss för en presentation
 • Fika paus
 • 2 Fotografer på 5 – 10 minuter
 • Bildanalys av månadens tema DÖRRAR i grupper
 • Daniel Prembäck visar bilder
 • Våga visa – oanmälda fotografer som visar sina bilder
 • Våga fråga
 • Klubbinformation

Datum: 14 november
Tid: 18:00 – 20:30 ca
Lokal: KAELL

OBS: nästa månads tema är HATTAR – redan nu kan du börja fota