EriFK – GDPR

EriFK – GDPR

Hantering av personuppgifter enligt GDPR – General Data Protection Regulation, Dataskyddsförordningen

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Det kan vara nämn, adressuppgifter, telefonnummer, personnummer, foto eller liknande uppgifter.

Personuppgiftsansvarig är den juridiska personen LM Ericssons Fotoklubb.

Medlemsmatrikel/-register: Medlemsmatrikeln förs av den person som av styrelsen utsetts till detta uppdrag.
För medlemmar som är anställda av Ericsson AB och som beställt sitt medlemskap via tjänsten Ericsson4me lagras kontaktuppgifter och anställningsnummer. Anställningsnummer krävs för redovisning av medlemskap till Ericsson AB.
För medlemmar som är pensionärer eller har andra anknytningar till Ericsson AB lagras kontaktuppgifter.

Medlemmar har ingen direkt kontakt med medlemsmatrikeln.

Deltagare i kurser och andra arrangemang utom klubbmöten: Deltagarlista med namn, e-postadress och telefonnummer förs för att administrera arrangemanget. Listan sparas till innevarande verksamhetsår avslutas.

Distributionslistor för e-post: Listor för utskick av kallelser, meddelanden, medlemsinformation etc. Listorna finns på den server som klubben använder, f.n. one.com.

Klubbmästerskap och andra fototävlingar: Namn och e-postadress sparas tillsammans med insända bilder.

Tillgång till uppgifterna: Endast styrelsen och Ericsson organisationen Benefits har tillgång till matrikel och listor som genererats därifrån.
Klubben lämnar inte ut uppgifter till annan utomstående.