RSF Info

RSF Info

Foto Sverige är till stor del organiserad i olika klubbar och förbund. Förbunden representerar klubbarna dels regionalt dels rikstäckande  Vår klubb är medlemmar i två förbundsorganisationer:

1: Riksförbundet Svensk Fotografi (RSF), Sveriges fotoklubbar. RSF är en ideell och opolitisk sammanslutning för lokala förbund, fotoklubbar och enskilda medlemmar i Sverige och är  rikstäckande. RSF målsättning är att verka för fotografins utveckling och att efter bästa förmåga tillvarata medlemmarnas intressen i fotografiska frågor. RSF är fotoklubbarnas riksförbund, ca  160 klubbar anslutna till RSF. Riksfototräffen är RSF tyngsta aktivitet och den sker på årsbasis normalt under maj månad. RSF distribuerar regelbundet information till fotoklubbarna genom RSF Exponera. Gå gärna in på RSF hemsida för att komma åt all information http://www.rsf-fotoklubbar.org/

RSF ger ut ett medlems Tidning Exponera.
Länk till RSF Exponera Arkiv