Styrelsen

Styrelsen

Verksamhetsår 2024-2025

Ordförande
Tomas Hansson

Vice Ordförande
Henrik Eriksson

Kassör
Arne Wallers

Sekreterare
Cristian Lintrup

Ordinarie ledamöter
Olle Bågling

Thore Emanuelsson

Kontakt EriFK

info@erifk.se

Roller

Hemsidan
Cristian Lintrup
Olle Bågling
Tomas Hansson

Utställningsansvarig
Cristian Lintrup

Tävlingsledare
Utses för respektive klubb tävling

Programansvarig
Styrelsen ansvarar för klubbens program

Lämna ett svar