Styrelsen

Styrelsen

Verksamhetsår 2020-2021

Ordförande
Olle Zimmerman

Vice Ordförande
Håkan Lindhe

Kassör
Arne Wallers

Sekreterare
Cristian Lintrup

Ordinarie ledamöter
Olle Bågling

Tomas Hansson

Kontakt EriFK

info@erifk.se

Roller

Hemsidan
Cristian Lintrup
Olle Bågling

Utställningsansvarig
Cristian Lintrup

Tävlingsledare
Utses för respektive klubb tävling

Programansvarig
Styrelsen ansvarar för klubbens program

Lämna ett svar