REGELVERK KLUBBMÄSTERSKAP ERIFK

REGELVERK KLUBBMÄSTERSKAP ERIFK

Klubbens mästerskap avgörs en gång om året där medlemmarna kan tävla i tre (3) olika klasser. Samtliga klasser är digitala.

Klass A: Enstaka färgbild. Varje deltagare får delta med upp till 3 bilder.

Klass B: Enstaka monokrom bild. Varje deltagare får delta med upp till 3 bilder.

Klass C: Kollektion. Valfritt i färg eller monokrom. Varje deltagare får delta med 3 – 5 bilder i 
               en och samma kollektion.  

  • Bilderna får bild-behandlas och manipuleras
  • Tidigare bilder som deltagit i klubbens tävlingar får inte delta
  • Bilderna levereras som JPG filer med en längsta sida på 1920 pixlar och max 2Mb stora

Ett sista angivet inlämningsdatum meddelas av tävlingsansvarig. Bilderna skall levereras med e-post till angiven adress: utstallning@erifk.se.            

En extern jury anlitas för att bedöma och avgöra resultatet. Juryn skall utse bästa bild respektive kollektion i varje klass samt bäste fotograf totalt sett. Juryn kan även dela ut två (2) hedersomnämnanden per klass.

För vinnande bilder/kollektion och hedersomnämnanden samt bäste fotograf skall skriftliga omdömen och motiverande ges av juryn. 

Vinnare av respektive klass mottar en presentcheck. Resultatet skall redovisas vid angivet klubbmöte.