Om Klubben

Om Klubben

LM Ericssons Fotoklubb har varit med väldigt länge i fotoklubbs-Sverige. 2014 fick vår kassör Arne Wallers kontakt med en gammal styrelsemedlem som hade kvar ett protokoll från klubbens bildande: år 1946!  Klubben har alltså 73 år på nacken 2019.
Klubbens verksamhet är baserad i Stockholm av naturliga skäl; klubbens verksamhet går ju ut på att träffas fysiskt i möten och andra aktiviteter.

Klubben är en fritidsklubb inom Ericssons Fritid vilket ger möjlighet till anställda inom Ericsson att gå med till en väldigt rimlig kostnad eftersom avgiften dras via fritidskontot med en kraftig 65% subvention (se under Bli Medlem).

Klubben är ansluten i såväl Riksförbundet Svensk Fotografi, RSF som organiserar och främjar Sveriges foto klubbar. Se mer under Förbundsinformation.

Vi jobbar för att vi som medlemmar skall träffas och utbyta erfarenheter, prata och visa bild och fotografi. Vi har utflykter, tävlingar och klubbmöten. Vi bjuder in professionella fotografer till att visa bilder och berätta om sitt fotograferande och visa sina bilder. Vår ambition är att medlemmarna ska kunna utveckla sitt intresse för fotografi oavsett nivå och ambition.

Klubben har normalt klubbträffar varje månad med undantag av juni-juli-augusti, då vi gör ett semesteruppehåll. Se under Kalender för datum.

Vi anordnar även kurser och workshops, antingen egna eller genom annan fotoklubb eller organisation.

Våra klubbmöten håller vi i Kista (oftast i lokalen Kaell) då det är den naturliga träffpunkten för Ericsson anställda i Stockholm.