Välkomna till årets första klubbmöte den 6 februari kl. 17:00

Välkomna till årets första klubbmöte den 6 februari kl. 17:00

Välkomna till årets första klubbmöte ……… och årsmöte (kallelse har tidigare distribuerats)

OBS: bilder till månadens tema PAR skall mejlas till utstallning@erifk.se senast den 31 januari. Se inlägget nedan för teman 2020

MÖTET:
Datum: 6 februari
Plats: KAELL
Tid: OBS start kl. 17:00 – 17:30 då vi startar upp med fika 

PROGRAM:

Årsmöte 17:30 (max 30 minuter) 

Från 18:00 ordinarie klubbmöte

Redovisning av KM 2019 – Enskede FK jury

Peter Hägglund – Enskede FK visar ett bildspel

Bildanalys – på månadens tema ”PAR”

Hans Gustafsson visar bilder från Vancouver Island

Våga fråga

Klubbinformation

Månadensbild 2020

Månadensbild 2020

I År 2020 kommer vi att ha dessa teman för månadens bild

På klubbmötet kommer bilderna att analyseras och i ett par fall så kommer någon bild att även bild behandlas på mötet i samarbetet med program punkten “Titta och Lära” med olika bildbehandlings program (t.ex. Lightroom eller ON1).

Regler:
Bilden skickas till utsallning@erifk.se senast sista inlämningsdagen kl. 23:59
Bildfilen skall vara max 2 MB

Årets teman är följande :

Februari        PAR                                                    Sista inlämningsdag 31 January 23:59
Mars              BROAR                                              Sista inlämningsdag 6 Mars 23:59
April              RUSTIK                                             Sista inlämningsdag 8 April 23:59
Maj                ANSIKTSLÖST PORTRÄTT     Sista inlämningsdag 29 April 23:59
September   BILFÄRD                                          Sista inlämningsdag 11 November 23:59
Oktober        HÖGAR                                             Sista inlämningsdag 12 Oktober 23:59
November    BLÖTT                                               Sista inlämningsdag 6 November 23:59
December     NÄRBILD                                        Sista inlämningsdag 4 December 23:59

/EriFK Styrelse

KALLELSE TILL ÅRSMÖTET – TORSDAG 6 FEBRUARI 2020

KALLELSE TILL ÅRSMÖTET – TORSDAG 6 FEBRUARI 2020

I år är datum för årsmötet satt till TORSDAG 6 februari 2020

OBS att vi startar upp med fika kl. 17:00 – nytt för i år!

Årsmötet: 17:30 – 18:00 ca …… sedan följer ett ordinarie klubbmöte – separat kallelse med program kommer.

Lokal: KAELL

Mötesordning för årsmöte:

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande.
 3. Val av sekreterare för mötet.
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 5. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 6. Fastställande av dagordning.
 7. Godkännande av protokoll från föregående medlemsmöte (årsmöte).
 8. Styrelsens och revisorernas berättelse.
 9. Fråga om ansvarsfrihet.
 10. Beslut om budget och avgifter.
 11. Val av styrelse
 12. Val av två revisorer.
 13. Val av valberedning.
 14. Behandling av inlämnade motioner och övriga i kallelsen upptagna ärenden.
 15. Övriga frågor.
 16. Mötets avslutande.

Motioner till årsmötet skall vara inlämnade före januari månads utgång.

KLUBBMÖTEN OCH TEMAN 2020

KLUBBMÖTEN OCH TEMAN 2020

Nedan återfinner ni datum för klubbmöten och teman för månadens bild.

TORSDAG 6 FEBRUARI  KLUBBMÖTE & ÅRSMÖTE – TEMA PAR

TORSDAG 12 MARS KLUBBMÖTE – TEMA BROAR

TORSDAG 6 APRIL KLUBBMÖTE – TEMA RUSTIK

ONSDAG 6 MAJ KLUBBMÖTE – TEMA ANSIKTSLÖST PORTRÄTT

TORSDAG 14 MAJ MINIMARATON TÄVLING

TISDAG 15 SEPTEMBER KLUBBMÖTE – TEMA BILFÄRD

TORSDAG 15 OKTOBER KLUBBMÖTE . TEMA HÖGAR

TISDAG 10 NOVEMBER KLUBBMÖTE – TEMA BLÖTT

TISDAG 8 DECEMBER KLUBBMÖTE – NÄRBILD

Enskilda kallelser till klubbmöten med program etc. skickas ut som vanligt

 

Nästa klubbmöte måndag 2 december 18:00

Nästa klubbmöte måndag 2 december 18:00

Missa inte nästa klubbmöte då vi har Expressens förre bildchef på besök.

Inlämning av bild på månadens tema HATTAR senast 25 november till utstallning@erifk.se

Program

 • Per Kagrell – 43 år på Expressen som fotograf och bildchef
 • Fikapaus
 • 2 Fotografer på 5 – 10 minuter
 • Månadens bildanalys på temat HATTAR
 • Våga visa ……. bilder
 • Våga fråga …… vilken fråga som helst
 • Klubbinfo

Lokal: KAELL
Tid: 18:00 – 21:00 ca
Datum: måndag 2 december

Nästa klubbmöte torsdag 14 november kl. 18:00

Nästa klubbmöte torsdag 14 november kl. 18:00

Glöm inte att lämna in månadens temabild på temat DÖRRAR. Sista datum för inlämning är fredag 8 november till utstallning@erifk.se

Program för klubbens oktobermöte:

 • Fotografen Ola Billmont gästar oss för en presentation
 • Fika paus
 • 2 Fotografer på 5 – 10 minuter
 • Bildanalys av månadens tema DÖRRAR i grupper
 • Daniel Prembäck visar bilder
 • Våga visa – oanmälda fotografer som visar sina bilder
 • Våga fråga
 • Klubbinformation

Datum: 14 november
Tid: 18:00 – 20:30 ca
Lokal: KAELL

OBS: nästa månads tema är HATTAR – redan nu kan du börja fota

Dags att planera för inlämning av Klubbmästerskapet 2019!

Dags att planera för inlämning av Klubbmästerskapet 2019!

Nu är det dags att planera för årets klubbmästerskap! 

Som vanligt tävlas det i tre (3) klasser:

1) Enstaka färgbild – du får lämna in tre (3) bilder
2) Enstaka svart vit/monokrom bild – du får lämna in tre (3) bilder
3) Bildkollektion – en serie på 3 – 5 bilder – du får lämna in en (1) kollektion
Redovisning sker till klubbens årsmöte i februari 2020. Vinnare av respektive klass får ett presentkort.

Tekniska krav på bildfilerna:

Filerna skall vara i formatet JPG med en längsta sida 1920 pixlar och 1080 pixlar på höjden samt inte vara större än 2 megabyte. 

Bildfilerna skall levereras till utstallning@erifk.se senast den 1 december (1/12-2019).

Välkomna med ditt bidrag!
Hälsningar styrelsen

Nästa klubbmöte onsdag 16 oktober kl. 18:00

Nästa klubbmöte onsdag 16 oktober kl. 18:00

Program:

 • Fredrik Beskow, naturfotograf, med firman Beskowbild och medlem i Biofoto, gästar oss för en föreläsning
 • Fikapaus
 • 2 fotografer på 5 – 10 minuter varder
 • Fotoskolan del 6 – att fotografera med superzoom med Håkan Lindhe
 • Bildanalysövning på månadens temabild MOLN – bidrag skickas som vanligt till utstallning@ericsson.se SENAST 11 oktober
 • Visa visa ……… egna bilder
 • Våga fråga …. om allt inom fotografi
 • Klubbinfo

Lokal: KAELL
Datum: 15/10
Tid: 18:00 – 20:30 ca 

Höstens första klubbmöte tisdag 10 september

Höstens första klubbmöte tisdag 10 september

Vi börjar med att påminna om månadens tema “HISTORIA”. Du lämnar in en (1) bild som tolkar temat senast den 4 september. Som vanligt mailas bilden till utstallning@erifk.se. Döp mailet till “tema historia”. Vi analyserar inlämnade bilder under klubbmötet.

Program för septembermötet:

 • 2 Fotografer – en kort presentation av två utvalda fotografer
 • Fotoskolan avsnitt 5: att göra ett enkelt bildspel i Lightroom med musik
 • Fikapaus
 • Redovisning av årets minimaraton – årets jury Stockholm Landstings Fotoklubb
 • Bildanalys på månadens tema bilder – Historia
 • Att fota rock – Hans Lundberg
 • Våga fråga
 • Klubbinformation

Lokal: KAELL
Tid: 18:00 – 20:30 ca
Datum 10 september

Välkomna hälsas styrelsen