Expose to the right

Expose to the right

Under det senaste klubbmötet höll bland annat Arne ett bejublat föredrag om hur man får ut bästa möjliga kvalitet ur sin bildsensor. Presentationsmaterialet i pdf återfinns här.

Vi gick även igenom bilderna från månades tema som var Växt. Bilderna återfinns under gallerier -> månades bild.

Kommentarer är stängda.