NYHET – MÅNADENS BILD PÅ ETT GIVET TEMA!

NYHET – MÅNADENS BILD PÅ ETT GIVET TEMA!

Nu introducerar vi Månadens Bild som är en  aktivitet för att stimulera bildskapande och bildtolkning. Vi mjukstartar under 2015 med 6 tillfällen med 6 olika teman. Du tolkar (fotograferar) ett tema per tillfälle med 1 bild (du kan givetvis ta fler och välja ut den bästa) som du sedan skickar in till klubben. Vi tar sedan och tittar och pratar om bidragen vid våra klubbmöten. Bilderna läggs även upp på vår hemsida. OBS detta är inte en tävling utan ett sätt att dra igång kreativiteten.

TEMA                   INLÄMNING                  GENOMGÅNG
IS                           10 MARS                          17 MARS
ACTION                10 APRIL                          15 APRIL
VÄXT                     12 MAJ                              19 MAJ
MÖNSTER            30 AUGUSTI                       8 SEPTEMBER
FÄRG                     31 SEPTEMBER                  7 OKTOBER
NATT                     25 OKTOBER                      3 NOVEMBER

Bildfilerna skall var i JPG format med en längsta sida av 2000 pixlar.

Bidragen mailas till utstallning@erifk.se           

Vi har även satt datum för klubbmötena fram till årets slut, på så sätt blir det lättare att planera för all oss medlemmar. Även Min maran är datumsatt, gå in på Kalender för mer information. 

Kommentarer är stängda.