SVEFO:s BILD15 Tävling med deadline 22 Februari pågår

SVEFO:s BILD15 Tävling med deadline 22 Februari pågår

Visa upp och tävla med dina bilder på SVEFO:s BILD-15 Tävling

För att deltaga i BILD15 sänder du ett mail till peter.v.falk@gmail.com

Peter sänder dig ERIFK:s klubblösenord och webbadress för deltagande i BILD15 i ett svarsmail.

Med webbadress för deltagande i BILD15 och ERIFK:s klubblösenord skapar du ett deltagarkonto på webbadress för deltagande i BILD15 och kan sedan ladda upp dina bilder som du vill delta i BILD15 med.
Årets tema är VAL
Vill Du utveckla Ditt fotograferande, var med och tävla. Du kan lära dig massor genom att vara aktiv i tävlingssammanhang.
Att bli utvald av domarna är naturligtvis en verklig uppmuntran. Men även om inte Dina bilder blir utvalda denna gång får Du
med Dej mycket värdefulla kunskaper . Genom att närmare studera vinnande bilder och ta till Dej domarnas motiveringar om varför de tog ut just dessa bilder som sina favoriter får Du nya
insikter som kommer att utveckla Dej som fotograf. Så har Du inte varit med förut – börja nu!
Årets tema—VAL— var ju från början förstås med en vink till det utlysta politiska omvalet som nu ställts in —men varje dag
gör vi ju olika val i tillvaron – vi lät därför VAL bli kvar som årets tema
BILD-15 Tävling i 3 klasser
När:
Inlämning via nätet till SVEFO (bild.svefo.org) senast: 22 februari 2015
Resultat och visning med motivering: 22 mars 2015 kl.11:00
Plats: Sfären , Bockholmsgatan 1, Solna
Kostnad: ERIFK betalar deltagar avgiften
Berörda klubbar betalar SVEFO senast 3 mars
_______________________________________________
Du kan tävla i tre klasser
– Bild färg – 1– 3 bilder kan lämnas in
– Bild monokrom – 1– 3 bilder kan lämnas in
– Bild tema VAL – 1– 3 bilder kan lämnas in (färg eller monokrom)
I varje klass kommer 10% eller max 15 bilder av de inlämnade bidragen att tas ut av årets domare
Redovisningen sker digitalt.
Mer detaljer hittar Du på hemsidan svefo.org
Vi ser fram emot Ditt deltagande!!!!!

Kommentarer är stängda.