VÄLKOMNA TILL ERIFK´S VÅRUTFLYKT 6 MAJ TILL NATIONALSTADSPARKEN NORRA DJURGÅRDEN

VÄLKOMNA TILL ERIFK´S VÅRUTFLYKT 6 MAJ TILL NATIONALSTADSPARKEN NORRA DJURGÅRDEN

DAGS FÖR VÅRUTFLYKTEN – SAMLING VID UNIVERSITETETS T-BANESTATION KL 17:30 Parkering finns vid Frescatihallen, Svante Arrhenius väg. Avfart Ekhagsmotet om man kommer från Kista på Norrtäljevägen.

CICERON: TORE ANDRÉ (mobil: 070-267 3171)
Du bör föranmäla dig så att ciceronen har koll på hur många som deltar. Gör detta via mobil (SMS) eller mail adressen som finn i det bifogade dokumentet.

Vårutflykten går till Norra Djurgården. Här finns mycket att se och fotografera för den natur­intresserade. OBS att månadens bild tema är VÄXT vilket passar utmärkt nu! Ta med lämplig klädsel och helst fika. Vi håller på till senast ca 21:00.

Runt Stora Skuggan, öster om det egentliga universitetsområdet finns de dungar av gamla ekar som präglar den här delen av Nationalstadsparken. Här finns möjligheter att fotografera både stora och små växter samt djur och fåglar både på land och på vattnet i Spegeldammen. Runt ekdungarna ruvar den mörka barrskogen både norrut och söderut. Kontrasterna är stora.
Se komplett information med bl.a. karta i bifogat dokument: ERIFKs VÅRUTFLYKT AEW

Välkomna!

Kommentarer är stängda.